Anasayfa

Günümüzde şişmanlığın medikal tedavisi yeterli sonucu almaktan uzaktır. Medikal tedavi ile hastalar kilo verselerde hastaların %90-95 i verdikleri kiloları 2-3 yıl içerisinde geri alırlar. Bu nedenle tıbbın gelişmiş olduğu ülkelerde cerrahi tedavi kalıcı tedavi olarak görülür ve son yıllarda sayısı hızla artmaktadır.
01.08.2011
Mide Kelepçesi uygulaması ilk kez Amerikalı bir cerrah olan Dr. Kuzmak tarafından uygulanarak gündeme getirilmiştir. Uygulamanın esası yemek borusunun (özofagusun) hemen altındaki midenin üst bölümüne yaklaşık 15-20 cc hacim oluşturacak şekilde silikondan bir bandın (kelepçe) takılmasıdır. Daha basit bir anlatımla midenin kumsaati şekline getirilmesidir.
01.08.2011
Bu uygulama kısmen yeni bir yöntemdir. Aslında uygulamanın asıl çıkış nedeni BilioPancreatic Diversion (BPD) / Duedonal Switch (DS) veya Gastric Bypass ameliyatı geçirmesi planlanan hastalarda, yüksek VKİ değerlerinde (VKİ>60 kg/m2) ameliyat morbiditesi ve mortalitesi yüksek olabileceğinden, başlangıç aşamasında daha basit bir yöntem olan tüp gastrektomi ile mide hacmi küçültülerek hastaların kilo vermesi sağlanmıştır.
01.08.2011
Gastroözofageal reflü hastalığı midenin yük asitli içeriğinin yemek borusuna geri akımı neticesinde oluşan bir sorundur. Midenin doğal koruyucu mekanizmaları mide içindeki yüksek asidin mide duvarına zarar vermesini önler. Fakat yemek borusu ile midenin birleştiği bölge ve yemek borusu yüksek aside karşı oldukça duyarlıdır. Bu içerik yemek borusuna geri geldiği zaman yanma hissinin oluşmasına neden olur. Refü hastalığını tek bir neden ile açıklamak doğru olmaz. Aslında hastalık birden çok sorunun yan yana gelmesi ile oluşur.
01.08.2011
Üyelik Girişi
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 22° 13°
Saat
Takvim